La vida musical en Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX

CLARES CLARES, Esperanza

Tesi doctoral: La vida musical en Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX

DIRECTOR: Dra. Marina Gembero / Tutora: Dra. Magda Polo
Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art
Data de defensa: 12/03/2012