Els marbres en el context artístic del segle XVIII: el cas català

ORTÍ IGLESIAS, Montserrat

Tesi doctoral: Els marbres en el context artístic del segle XVIII: el cas català

DIRECTOR: Dr. Joan Ramon Triadó y Dra. Montserrat Inglés
Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art
Data de defensa: 29/06/2012

Anuncis