Ornamentació vegetal i arquitectures de l’oci a la Barcelona del1900

LÓPEZ PÉREZ, Fàtima

Tesi doctoral: Ornamentació vegetal i arquitectures de l’oci a la Barcelona del 1900

DIRECTOR: Dra. Teresa Sala
Universitat de Barcelona. Departament d’Història de l’Art
Data de defensa: 20/11/2012

Anuncis