El xalet amagat

  • imtage-jpcadafalchJosep Casamartina i Parassols

El xalet amagat, article publicat al diari El País, dimecres 14 de setembre de 2016

 

Ricard Giralt Casadesús, un noucentista transversal (1884-1970)

GIL TORT, Rosa Maria

Tesi doctoral: Ricard Giralt Casadesús, un noucentista transversal (1884-1970). Arquitectura, urbanisme i municipi a la Catalunya del segle XX

DIRECTOR: Dr. Joaquim Maria Puigvert Solà
Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Data de defensa: 18/07/2014

Enllaç: http://hdl.handle.net/10803/283704

Aproximació a criteris d’intervenció en patrimoni arquitectònic

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Núria

Treball de final de màster: Aproximació a criteris d’intervenció en patrimoni arquitectònic. Un cas d’estudi: la plana occidental catalana

TUTOR: Dra. Núria Rafel Fontanals
Universitat de Lleida – Departament d’Història de l’Art i Història Social
Data de defensa: 21 d’octubre de 2014

El MNAC y la Sagrada Familia se unen para impulsar a Gaudí

MNAC_ El PaisJosé Ángel Montañés

El MNAC y la Sagrada Familia se unen para impulsar a Gaudí
article publicat al diari El País, dimarts 8 de juliol de 2014