L’escassa presència d’estampes de Dürer i de Rembrandt a les col·leccions públiques de Barcelona

Dürer. Sant Antoni.Vicenç Furió

Aquest comentari pretén assenyalar un fet curiós i segurament simptomàtic: la minsa representació de gravats de Dürer i de Rembrandt a les nostres col·leccions públiques. Si considerem les tres institucions més importants que tenim a Barcelona en relació amb la conservació de dibuixos i gravats antics ­-el Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC, la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de la Universitat de Barcelona- en el seus catàlegs només trobem, pel que fa a estampes soltes, una sola entrada referida a un gravat de Rembrandt i tres entrades referides a Dürer. I no tots són gravats originals, alguns són facsímils.

Llegir més »