El xalet amagat

  • imtage-jpcadafalchJosep Casamartina i Parassols

El xalet amagat, article publicat al diari El País, dimecres 14 de setembre de 2016