Aproximació a criteris d’intervenció en patrimoni arquitectònic

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Núria

Treball de final de màster: Aproximació a criteris d’intervenció en patrimoni arquitectònic. Un cas d’estudi: la plana occidental catalana

TUTOR: Dra. Núria Rafel Fontanals
Universitat de Lleida – Departament d’Història de l’Art i Història Social
Data de defensa: 21 d’octubre de 2014

Anuncis